Solenergin räcker för all framtid!

Ett vanligt villatak tar emot ca fem gånger mer energi från solen än husets totala energianvändning.

Under sommaren har Sverige lika stor solinstrålning som länderna kring Medelhavet tack vare våra långa
sommardagar!

Vad är solvärme?

Solens strålar omvandlas till värme och kan antingen användas i ett varmvattensystem där man producerar tappvarmvatten, eller i ett kombisystem där man producerar både tappvarmvatten och värme till huset. Dessutom finns det många andra tillämpningar, t.ex. värma en simbassäng, tillföra värme i olika industriella processer, eller till och med producera kyla genom evaporativ teknik.

 

 

• sparael.net © 2007 • 

www.sparael.net