FAKTA

Solfångarna med 58 mm rör är uppbyggda med ett dubbelt glasrör där luften evakuerats mellan glasrören. Precis som en termos. Absorbatorn är en ytbeläggning på vacuumsidan på innersta röret. Ett slutet värmerör av koppar transporterar värme ur vakuumröret. 
Utvändiga delen av värmeröret, kondensorn, är torrt ansluten till solfångaren. 
Denna konstruktion möjliggör byte av vakuumrör under solfångarens drift.

Energiutbytet från vakuumsolfångare varierar med vattentemperaturen ut från systemet. Estif anger en genomsnittlig nominell effektberäkning om 700 watt per kvadratmeter belyst yta.
Vakuumrörsolfångare kan monteras lutande på tak eller vertikalt på vägg. Lutningen måste vara minst ca 20 grader från horisontalplan. Med en lutning om 45 grader har man optimerat för sommardrift. Med en lutning som är latituden dvs ca 60 grader i södra Sverige får man ut mer höst och vår på bekostnad av sommareffekten. Det är att föredra om man har överskott av värme på högsommaren. Man kan montera direkt på vägg också om man vill optimera än mer för höst och vår.

Rent söderläge behövs inte heller utan allt mellan sydöst till sydväst fungerar utan allt för stora förluster då rörens runda form till viss del kompenserar projicerad yta.

 

• sparael.net © 2007 • 

www.sparael.net