VAD KAN JAG SPARA?

SOLFÅNGARE FÖR TAPPVARMVATTEN

Med solfångare kan man spara 50% av årsförbrukningen av tappvarmvatten i åretrunthus. Det är i storleksordningen 2-3000 kwh/år.

SOLFÅNGARE I KOMBISYSTEM FÖR VÄRME OCH TAPPVARMVATTEN

Utökar man solfångarytan får man också energi över för att värma huset. Dygnslagring av solenergi sker i
ackumulatortankar. Ved och pelletseldare med befintliga
ackumulatortankar slipper elda under halva året med solfångare. Upp till 30% besparing av det totala uppvärmningsbehovet uppnås. 
          ________________________________________________


(klicka på bilden för att se en högupplöst version)


Vad en solfångare ger och vad den sparar i ett värmesystem, har visat sig vara två helt olika saker.
Enligt en undersökning från Örebro Universitet med Tord Larsson, sparar varje installerad kvadratmeter solfångare i kwh/år enligt nedanstående tabell beroende på primär
värmekälla:

Primärvärme    El       El, olja     El, ved      Olja       Ved     Medel
Medelvärde      690     680           930            950        888      825
besparing


Våra paneler använder vakuumrörsteknik med högsta
verkningsgrad. Lättmonterade moduler för olika stora ytor och kapacitet. Inga driftskostnader, inget underhåll och möjlighet till bidrag!

 

• sparael.net © 2007 • 

www.sparael.net